Chcem začať nosiť šošovky

Nie je nič lepšie ako sa zveriť pri výbere kontaktných šošoviek do rúk odborníkovi. Ten určí presnú dioptriu, skontroluje všetký potrebné časti oka (tzv. predný segment oka) a ich funkcie, zmeria potrebné parametre pre výber vhodnej šošovky. Ďalej Vás naučí správne šošovky aplikovať a vyberať či ako sa o ne treba starať. Mali by ste vedieť, že každá kontaktná šošovka je pre oko do určitej miery záťaž a riziko.

Preto je veľmi dôležité, aby ste nosili IBA také šošovky, ktoré Vám schválil Váš špecialista! Šošoviek sa netreba báť, treba k nim však pristupovať zodpovedne a riadiť sa doporučeniami Vášho kontaktológa (špecialistu na šošovky). Kontaktológ na základe predstáv a požiadaviek klienta spolu s nálezom z vyšetrenia odporučí zákazníkovi vhodný typ kontaktných šošoviek, nacvičí s ním ich aplikáciu spolu s potrebnými návykmi a odovzdá mu skúšobné kontaktné šošovky. Za skúšobné šošovky zákazník neplatí, platí sa za samotný proces vyšetrení a aplikácie šošoviek.

Naše služby pre prvonositeľov kontaktných šošoviek:

  • rozhovor s klientom o jeho predstavách a očná anamnéza
  • optometria: vyšetrenie dioptrickej vady a stanovenie optimálnej dioptrickej korekcie
  • meranie parametrov oka potrebných pre výber šošoviek, kontrola oka
  • nácvik vkladania, vyberania, čistenia a manipulácie so šošovkami
  • overenie vhodnosti danej šošovky na oku, dokorekcia 
  • vydanie štartovacieho balíčka, poučenie klienta, založenie zák. karty
  • kontrola stavu oka a šošoviek po mesiaci nosenia