O videní, očnej optike, názory

V tejto sekcii nájdete v uvedených tématických celkoch informácie z prostredia očnej optiky. Od typov okuliarových šošoviek cez vysvetlenia očných vád až po najmodernejšie riešenia optických vád na mieru.

Špecialisti

Špecialisti

V očnej optike, ako aj na očných klinikách či ambulanciách, sú dôležití špecialisti - optometrista, očný lekár, očný optik, ortoptik.

Okuliarové šošovky

Okuliarové šošovky

Dnešné okuliarové šošovky sú vyrobené najčastejšie z organických (plastových) optických materiálov. Tradičné minerálne (anorganické) sklo je v 21. storočí najmä kvôli vyššej hmotnosti výrazne na ústupe.

Okuliarové rámy

Okuliarové rámy

Prehľad niektorých značiek ponúkaných u nás...

Fyziológia videnia

Fyziológia videnia

V zdravom oku, ktoré je bez akejkoľvek dioptrickej vady (tzv. emetropické oko), dopadá svetlo od vzdialeného pozorovaného predmetu na presne určené miesto na sietnice, do malej jamky v žltej škvrne, latinsky fovea centralis retinae (t.j. „centrálna jamka sietnice“). 

Binokulárne videnie

Binokulárne videnie

Najlepšie videnie je binokulárne videnie!

Vady ostrosti

Vady ostrosti

Vady ostrosti (tzv. refrakčné vady, refrakcia-lomivosť) očí sú najčastejšou príčinou neostrého videnia. Patria sem:

Videnie po 40-tke

Videnie po 40-tke

Okolo 40. roku života sa postupne začína objavovať problém so videním do blízka. Netreba sa však ničoho zľaknúť. Multifokálne okuliarové či kontaktné šošovky dajú opäť všetko doporiadku.

Choroby oka

Choroby oka

Tak ako ostatné systémy v ľudskom tele, aj zrak podlieha určitým zmenám spojeným so starnutím. Po prekročení 60. roku života by sme mali byť pozornejší k varovným signálom vekom podmienených zdravotných problémov. Najmä v prípade zraku je prevencia skutočne dôležitá.

Optometria

Optometria

Pre naplnenie tohto výroku je potrebné skĺbiť technológiu a odbornosť optometristu. Naše pracovisko je navrhnuté v súlade s konceptom optometrie už vyše 40 rokov vyvíja firma Carl Zeiss. Naši optometristi sú na svoje výkony kvalitne pripravení.