Vady ostrosti

Vady ostrosti (tzv. refrakčné vady, refrakcia-lomivosť) očí sú najčastejšou príčinou neostrého videnia. Patria sem:

Emetropické oko je ideálne oko bez dioptrických (refrakčných) vád, ostro a pohodlne zobrazuje predmety vo všetkých vzdialenostiach (s fyzikálnym obmedzením daným minimálnou rozlišovacou schopnosťou). 

Minimum separabile znamená najmenší zorný uhol zvieraný dvomi bodmi, ktoré ešte oko rozlíši ako dva body (subjektívny limit oka je cca. 1 uhlová minúta)


  ANIMÁCIA: Myopia