Prehľad typov šošoviek

Existujú dve základné skupiny kontaktných šošoviek, a to mäkké a plynopriepustné (tzv. RGP šošovky)

Nášmu slovenskému trhu veľmi výrazne (viac než 99 percent) dominujú mäkké šošovky. Je to tak najmä pre spontánny návyk pri prvej aplikácii do oka, masovú výrobu a univerzálnosť. Dnešné mäkké šošovky sa dokážu celkom dobre prispôsobiť rôznym parametrom oka, avšak neexistuje univerzálna kontaktná šošovka, ktorá vyhovuje každému oku.

Z časového hľadiska sú dnes najrozšírenejšie tri intervaly výmeny kontaktnej šošovky za novú: 
jednorázové, dvojtýždňovémesačné.

Spolupracujeme s významnými svetovými výrobcami kontaktných šošoviek