Okuliarové šošovky

Dnešné okuliarové šošovky sú vyrobené najčastejšie z organických (plastových) optických materiálov. Tradičné minerálne (anorganické) sklo je v 21. storočí najmä kvôli vyššej hmotnosti výrazne na ústupe.

Podľa optického účinku existujú dva typy šošoviek:

spojné (plusové)- korigujú ďalekozrakosť

rozptylné (mínusové)- korigujú krátkozrakosť

Jednoohniskové okuliarové šošovky

Tieto šošovky dokážu vykorigovať vady ostrosti (tzn. korigujú iba jednu vdialenosť, na ktorú oko nevidí ostro, a to buď diaľku alebo blízko) pre ľudí do veku približne 40-45 rokov. konkrétne krátkozrakosť (myopia) a ďalekozrakosť (hypermetropia). U ľudí po štyridsiatke to síce dokážu tiež, ale s dioptriou do diaľky budú mať postupne problémy vidieť do blízka.

Z fyzikálneho hľadiska jednoohniskové šošovky lámu („ohýbajú“) svetlo do jedného bodu- ohniska. Vzdialenosť ohniska od povrchu šošovky je prevrátenou hodnotou jej vrcholovej lámavosti. Tú popisujeme dioptriami. Existujú šošovky sférické, ktoré plne korigujú ďalekozrakosť, krátkozrakosť alebo pomáhajú ľuďom po štyridsiatke zaostrovať do blízka. Medzi jednoohniskové šošovky radíme aj šošovky tórické.

Tórické okuliarové šošovky

nazývané aj cylindrické šošovky korigujú tiež iba ďalekozrakosť či krátkozrakosť, ale využívajú sa pri korekcii sprievodnej vady ostrosti: pri astigmatizme. V astigmatickom oku nie je vo všetkých rovinách príslušná dioptrická vada rovnaká. Práve dioptrický rozdiel medzi najlámavejšou a najmenej lámavou rovinou určuje hodnotu cylindra.

Aby sme boli ešte presnejší uvádzame, že astigmatimus v býva v oku veľmi často spojený s krátkozrakosťou či ďalekozrakosťou. Avšak môže existovať v oku aj osamotene. Typickým prejavom astigmatizmu je neschopnosť vidieť ostro do diaľky a zároveň aj do blízka.

Multifokálna okuliarová šošovka

 je najmodernejšia a technologicky najvyspelejšia šošovka. Cieľovému užívateľovi po štyridsiatke ponúka ostrý pohľad na všetky vzdialenosti, teda videnie (takmer skoro) ako z mlada. Musí však byť presne centrovaná a vhodne typovo zvolená. Je tvorená nekonečne mnohými ohniskami ostro zobrazujúcimi všetky rôzne vzdialenosti od oka (najbližšia korigovaná vzdialenosť sa určí na vyšetrení). Tieto ohniská spolu tvoria tzv. progresívny koridor. Práve ten využívame na ostré videnie. 

videnie cez multifokálnu okuliarovú šošovku

Ten obsahuje vo vrchnej časti širokú zónu pre pohľad do diaľky, postupne sa smerom nadol zužuje a plynulo (bez skokov obrazu, ktoré sú charakteristické pre bifokálne šošovky) prechádza do zóny pre pohľad na stredné vzdialenosti. Pod strednou zónou v dolnej časti šošovky sa koridor ostrého videnia znovu rozširuje a poskytuje široké zorné pole pre pohľad do blízka. 

Pohľad cez šošovku v periférii mimo progresívny kanál vykazuje skreslenie - astigmatizmus šikmých lúčov (rozmazané zóny na obrázku). Pre minimalizáciu periférnych pohľadov je potrebné zohľadniť pri výrobe multifokálnej šošovky zohľadniť čo najviac individuálnych parametrov klienta a okuliarového rámu. Dĺžka progresívneho kanálu donedávna zákazníka limitovala iba na výber okuliarov s dostatočne veľkými očnicami, ktoré nie na každom pôsobia esteticky. 

Dnes môžete multifokálne šošovky pokojne nosiť aj v užších rámoch. Navyše v spolupráci s firmou Carl Zeiss sme schopní pre Vás vytvoriť riešenie na mieru- progresívny kanál plne optimalizovaný k daným okuliarom- za pomoci špeciálneho digitálneho centračného terminálu Relaxed Vision® (i.Terminal), ktorý je súčasťou nášho konceptu optomerie.

Údaje získané RV terminálom sú nepostrádateľné pre dosiahnutie najvyššieho stupňa multifokálnej korekcie- individuálnej multifokálnej šošovky, ktorá poskytuje Vášmu oku (okrem ostrého videnia na všetky vzdialenosti prispôsobeného rozmerom okuliarov) najširšie možné zorné pole vo všetkých pohľadových zónach a najužšie periférne zóny vykazujúce skreslenie.

Bifokálne šošovky

nazývame aj dvojohniskové. Predstavujú zjednodušenú, avšak neplnohodnotnú alternatívu k multifokálnym šošovkám. Okrem dioptrií do diaľky obsahujú aj segment do blízka (tzv. zátavok), ktorý má dioptriu na čítanie. Dôležité je vedieť, že použitie jedinej dioptrie do blízka obmedzí ostré videnie len na určitú vzdialenosť! Moderným pracovným požiadavkom teda bifokálne okuliare nevyhovujú. 

Multifokálna vs. bifokálna okuliarová šošovka

Bifokálne šošovky sú lacnejšie než multifokálne, avšak segment do blízka obmedzuje zorné pole ako aj interval ostrého videnia pri čítaní a niekto horšie znáša aj skok obrazu pri prechode pohľadu medzi zónami na diaľku a blízko.

Správne multifokálne šošovky umožňujú vidieť ostro skutočne na všetky vzdialenosti pre ľudí po štyridsiatke. Komplikáciami pre užívateľov bývajú periférne zóny, ktoré skresľujú a rozostrujú. Tieto neželané zóny však pri správnom vyšetrení dioptrických hodnôt či vhodne zvolenom type šošovky predstavujú akceptovateľné obmedzenie a nie je veľký problém si na ne zvyknúť. Pre dlhodobú prácu v interiéri (PC) dnes existuje špeciálna kategória multifokálnych šošoviek, tzv. office šošovky.

Povrchové úpravy okuliarových šošoviek

Okuliarová šošovka spravidla obsahuje aj  zušľachťujúce povrchové úpravy (napríklad antireflex, hdrofóbnu vrstvu či tvrdenie).