Špecialisti

V očnej optike, ako aj na očných klinikách či ambulanciách, sú dôležití špecialisti - optometrista, očný lekár, očný optik, ortoptik.

Optometrista

V našej optike vysokoškolsky vzdelaný očný špecialista zameraný na korekciu dioptrických vád zraku a pohodlné videnie. Pomocou špeciálnych postupov a testov sa snaží docieliť pohodlné a plnohodnotné videnie. Fyzicky do oka nezasahuje, na základe nálezu z vyšetrenia môže odporučiť klientovi návštevu očného lekára. Taktiež vykonáva poradenstvo a odborný dohľad pre užívateľov kontaktných šošoviek.

Očný lekár (oftalmológ)

Doktor medicíny špecializovaný na oči. Zisťuje a lieči očné choroby a patologické stavy (ako napríklad symptómy zeleného zákalu, diabetickú retinopatiu, zápal spojiviek a podobne). Chirurgicky zasahuje do oka, ak je to potrebné. Podobne ako optometrista je oprávnený predpisovať korekciu zraku, podľa ktorej očný optik zhotoví korekčnú pomôcku (Vaše okuliare so zabrúsenými dioptrickými šošovkami).

Očný optik

Odborník na zhotovovanie a prispôsobovanie korekčných pomôcok (dioptrických okuliarov, okluzorov a podobne). Na základe predpisu korekcie a fyziognomických aspektov zákazníka mu pomôže vybrať vhodný typ okuliarov, ponúkne potrebné korekčné okuliarové šošovky, zmeria si parametre potrebné pre centráciu a zhotovenie zákazky a celú zákazku zrealizuje.

Ortoptik

Špecialista na očné cvičenia vedúce k zlepšeniu očnej motoriky (očná „gymnastika“) a upevneniu správneho videnia obomi očami. U nás málo rozšírená špecializácia, vyskytuje sa najmä na detských očných oddeleniach.

*Upozornenie: na Slovensku zatiaľ (k 10. 2. 2013) neexistujú zákonom stanovené požiadavky na výkon a kvalifikáciu optometristu. Môže sa teda pokojne stať, že sa niekto, kto absolvuje napríklad dvojtýždňový rýchlokurz, nazve optometristom. Každopádne podľa medzinárodných štandardov sa optometristom môže stať iba absolvent príslušného vysokoškolského štúdijného odboru. Optometrista by sa mal vedieť preukázať príslušným vysokoškolským diplomom.