Naši optometristi

Jozef Mižák

Optometrista, očný optik

  • Absolvent nadstavbového 2–ročného štúdia 1986 – 1988 na SZŠ v Brne, odbor Očný optik
  • Špecializačná skúška v odbore optometria  -  Brno r.2000
  • Varilux University Paríž Francúzsko  - kurz optické šošovky + optometria
  • 25 rokov praxe v odbore očná optika

Jana Mižaková

Očný optik, kontaktné šošovky

  • Absolventka SZŠ v Bratislave, odbor Očný optik
  • 12 rokov praxe v očnej optike
  • Špecializácia na aplikáciu mäkkých kontaktných šošoviek

Nestrabické poruchy binokulárneho videnia sú odchýlky od perfektnej vzájomnej spolupráce očí. Slovo nestrabický znamená bez očividného (manifestného) škúlenia (teda keď oči pohľadom nefixujú rovnaký bod). Tieto poruchy sú prakticky nepozorovateľné voľným okom. Prejavujú sa rôznorodo. Typickými príznakmi porúch binokulárneho videnia bývajú: plávanie textu pri čítaní, občasné dvojité videnie, pomalé čítanie a dyslexia, nadmerná únava očí aj celého organizmu, nadmerné slzenie očí, podráždené oči, precitlivelosť na svetlo. Okuliare predpísané bez skúmania týchto porúch v drvivej väčšine prípadov nedokážu vyriešiť obtiaže plynúce z porúch binokulárneho videnia. V našom optometristickom vyšetrení je zahrnutá kontrola binokulárnej spolupráce očí a diagnostika týchto vád.