Naši optometristi

Jozef Mižák

Optometrista, očný optik

  • Absolvent nadstavbového 2–ročného štúdia 1986 – 1988 na SZŠ v Brne, odbor Očný optik
  • Špecializačná skúška v odbore optometria  -  Brno r.2000
  • Varilux University Paríž Francúzsko  - kurz optické šošovky + optometria
  • 25 rokov praxe v odbore očná optika

Jana Mižaková

Očný optik, kontaktné šošovky

  • Absolventka SZŠ v Bratislave, odbor Očný optik
  • 12 rokov praxe v očnej optike
  • Špecializácia na aplikáciu mäkkých kontaktných šošoviek

Mgr. Michal Hraško

Externista pre tvrdé kontaknté šošovky. Optometrista (očný špecialista na meranie a korekciu dioptrických vád oka) s praxou od roku 2010.

Dosiahnuté vzdelanie:

Univerzita Palackého v Olomouci- obor Optometria, bakalárske a magisterské štúdium

VZŠ a SZŠ zdravotnícka, Praha- obor očný optik (technik)

V priebehu štúdia optometrie sa špecializoval na diagnostiku a management tzv. nestrabických porúch binokulárneho videnia. Štúdiu a výskumu tejto problematiky venoval bakalársku aj diplomovú prácu. Naše optometristické pracovisko disponuje špecializovaným vybavením na diagnostiku a riešenie rozmanitých problémov so zrakom. Nejedná sa o lekárske vyšetrenie.

Ďalšou špecializáciou je problematika kontaktných šošoviek. Popri štúdiu absolvoval odborné školenia v špecializovaných centrách (The Vision Care Institute Praha), účastní sa na pravidelných kongresoch Českej kontaktologickej spoločnosti a absolvoval odborné stáže v Nemecku. Okrem bežných typov šošoviek sa zameriava na šošovky pre vysokú krátkozrakosť, vyššie hodnoty astigmatizmu (vyššie cylindre) či multifokálne kotaktné šošovky.

Nestrabické poruchy binokulárneho videnia sú odchýlky od perfektnej vzájomnej spolupráce očí. Slovo nestrabický znamená bez očividného (manifestného) škúlenia (teda keď oči pohľadom nefixujú rovnaký bod). Tieto poruchy sú prakticky nepozorovateľné voľným okom. Prejavujú sa rôznorodo. Typickými príznakmi porúch binokulárneho videnia bývajú: plávanie textu pri čítaní, občasné dvojité videnie, pomalé čítanie a dyslexia, nadmerná únava očí aj celého organizmu, nadmerné slzenie očí, podráždené oči, precitlivelosť na svetlo. Okuliare predpísané bez skúmania týchto porúch v drvivej väčšine prípadov nedokážu vyriešiť obtiaže plynúce z porúch binokulárneho videnia. V našom optometristickom vyšetrení je zahrnutá kontrola binokulárnej spolupráce očí a diagnostika týchto vád.