Astigmatizmus

Astigmatizmus je refrakčná vada niektorého optického prostredia v oku, najčastejšie rohovky. Spôsobuje ho jej rozdielna lámavosť v rôznych smeroch. Rohovka je za normálnych okolností takmer okrúhla, ak je však v jednom reze viac zakrivená, spôsobuje astigmatizmus.

 Najrozšírenejší je tzv. pravidelný astigmatizmus, ktorý korigujeme tzv. tórickou okuliarovou (alebo kontaktnou) šošovkou. Existuje aj fyziologický astigmatizmus spôsobený tlakom očných viečok na rohovku. Ten spôsobuje zvýšenú lámavosť rohovky vo vertikálnom reze oproti horizontálnemu (ako keď stlačíte mäkkú guľôčku zhora a zdola). Ľudské oko väčšinou fyziologický astigmatizmus kompenzuje opačným astigmatizmom očnej šošovky.

Refrakčný rozdiel medzi najlámavejším a najmenej lámavým rezom sa nazýva astigmatická diferencia. Tomuto rozdielu by mala odpovedať tzv. cylindrická korekcia, ktorú obsahujú už zmienené tórické šošovky. Korekčný cylinder je orientovaný pomocou osi, ktorá je natočená do požadovaného smeru. Astigmatizmus býva spojený s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou, podľa toho človek vidí rozmazane rôzne vzdialené predmety. Existuje aj nepravidelný astigmatizmus, ktorý je daný povrchovými „nerovnosťami“ rohovky a koriguje sa tvarovo stálymi kontaktnými šošovkami. 

ANIMÁCIA: Astigmatické oko