Krátkozrakosť

Krátkozrakosť (myopia) je refrakčná vada, pri ktorej oko nevidí ostro vzdialené predmety. Oblasť ostrého videnia sa nachádza iba v tesnej blízkosti oka (čím je vada väčšia, tým je vzdialenosť od oka, na ktorú vidí ostro, kratšia). 

Myopia býva spôsobená najmä príliš veľkou predozadnou dĺžkou oka (spôsobenou najmä neskôr ukončeným rastom oka v detskom veku). Svetlo dopadajúce z diaľky je lámané pred sietnicou (oko je teda až príliš lámavé), na sietnici vzniká namiesto ostrého bodu rozostrený rozptylový krúžok.

Pri pozorovaní blízkych predmetov sú vstupujúce svetelné lúče rozbiehavejšie a do určitej vzdialenosti pozorovaného predmetu od oka dopadajú na sietnicu (ostrý obraz), preto krátkozraký človek vidí ostro veľmi blízke predmety. Myopiu korigujeme mínusovými (rozptylnými) šošovkami (okuliarovými aj kontaktnými). Veľmi nebezpečná je takzvaná progresívna (postupujúca) myopia. Rast detského oka sa nezastaví, a to sa postupne naťahuje, pričom sa zvyšuje napätie sietnice, ktorá sa môže trhať a odlupovať. Popri korekcii je potrebný aj chirurgický zásah (tzv. skléroplastika).