parametre

Pre záujemcov tu uvádzame prehľad základných fyzikálno-optických parametrov okuliarových šošoviek

Vrcholová lámavosť - fyzikálna veličina popisujúca optický účinok šošovky (t.j. „ako veľmi šošovka láme svetlo“), meria sa v dioptriách (dioptria = meter-1), závisí na ohniskovej vzdialenosti a indexe lomu šošovky

Index lomu - optická hustota šošovky; udáva, koľkokrát je rýchlosť šírenia svetla v danej šošovke pomalšia než vo vákuu (napr. v šošovke s indexom lomu 1,5 sa svetlo šíri 1,5krát pomalšie ako vo vákuu). To ovplyvňuje optické vlastnosti šošovky. Šošovka s vyšším indexom lomu láme svetlo viac a vďaka tomu môže byť pri rovnakom optickom účinku tenšia oproti šošovke so štandardným indexom lomu (nemusí však byť ľahšia). 

schéma lomu svetla na rozhraní prostredí vzduchu a šošovky. Obecne čím viac šošovka svetlo láme, tým má viac dioptrií

Abbeovo číslo - zjednodušene označuje mieru rozptylu farieb (disperzia), čím vyššia hodnota Abbeovho čísla, tým vyššia kvalita zobrazovania (menší rozptyl). Kvalita zobrazovania sa posudzuje hlavne podľa miery rozdielov lámavostí pre rôzne farby svetelného spektra. Čím je menší rozdiel v lámavosti červeného a fialového svetla (tzv. stredná disperzia), tým kvalitnejšie šošovka zobrazuje.

rozptyl svetla na jednotlivé farebné časti po priechode šošovkou

Absorpcia UV žiarenia - týka sa najmä slnečných šošoviek. Každá organická (plastová) šošovka viac-menej úplne pohlcuje nebezpečné ultrafialové (UV) žiarenie. Táto kvalita je ešte posilnená nanesením priehľadného farbiva- UV filtra. Takto upravená šošovka úplne (na 99,9%) absorbuje celé spektrum UV žiarenia až do vlnovej dĺžky 400 nanometrov.